مشتریان محترم شرکت آرمین تجارت:

سیستم رهگیری مرسولات به منظور نظارت و پیگیری لحظه به لحظه مسیر مرسولات شما در سراسر کشور طراحی و ایجاد گردیده است.شما مشتری گرامی شرکت آرمین تجارت می توانید ازاین طریق از وضعیت مرسوله خود آگاه شوید.

نحوه پیگیری مرسولات :

۱- ابتدا از طریق فاکتوری که به ایمیل شما ارسال شده است ، کد پیگیری مرسوله خود را دریافت نمایید.

۲- از روی کد رهگیری با تماس با بخش فروش شرکت آرمین تجارت مسیر مرسوله خود را پیگیری نمایید.

۳- توجه داشته باشید جهت پیگیری مرسوله داشتن شماره پیگیری الزامی می باشد.

۴- جهت پیگیری مسیر مرسوله خود با ارائه کد ملی سفارش دهنده ، از مسیر راننده خود آگاه شوید.