رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

یونس شادمهر

سمت: مدیر عامل و رییس هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی تولیدات دامی

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
مدیر اجرایی

مسعود فیروزی

سمت: مدیر اجرایی

تحصیلات: کارشناسی ریاضی کاربردی

مدیر اجرایی
mrkhakpour
مدیر بازرگانی

مجتبی خاکپور

سمت: مدیر بازرگانی

تحصیلات: ارشد ریاضی کاربردی

مدیر بازرگانی
مدیر فروش

آرش شیری زاده

سمت: مدیر فروش و روابط عمومی

تحصیلات: کارشناسی تولیدات دامی

مدیر فروش
مدیر کارخانه

وحید حسنلویی

سمت: مدیر کارخانه

مدرک تحصیلی: کارشناسی مکانیک

مدیر کارخانه
مدیر مالی

توحید قدیمی

سمت: مدیر مالی

تحصیلات: کارشناسی حسابداری

مدیر مالی
مدیر تولید

اسماعیل پور حسین

سمت: مدیر تولید

تحصیلات: کارشناسی علوم دامی

مدیر تولید