نام 

ایمیل

تلفن تماس

توضیحات

تلفن تماس:

آدرس دفتر: تبریز، ولیعصر، خیابان عارف، ساختمان عارف، طبقه ده

 

 

راه های ارتباطی

آدرس

دفتر مرکزی: تبریز، ولیعصر، خیابان عارف، برج عارف، طبقه ده

واحد سلیمی: جاده آذرشهر-تبریز، نرسیده به شهرک سلیمی

واحد بعثت: جاده تبریز صوفیان، نرسیده به سیمان صوفیان

تلفن

دفتر مرکزی: